Carrer Gran, 104, 08295 Sant Vicenç de Castellet
939330462
svc.elniu@svc.cat

Quotes i tarifació

Escola bressol

Quotes i tarifació

Matrícula: 60 euros que cal abonar al mes de Juny.

Mensualitat: 11 quotes segons tarifació social (entre 50 euros fins a 160 euros) de setembre a juliol, en concepte d’escolarització.

Material: 25 euros anuals.

Servei de menjador: 6€ diaris pels infants que mengen menú de l’escola, i 3 euros pels infants que només gaudeixen del servei de monitoratge (nens i nenes menors d’un any).